Opvang Nieuwe Stijl

Disclaimer

Opvang Nieuwe Stijl betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Opvang Nieuwe Stijl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Opvang Nieuwe Stijl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van internetsites en / of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Opvang Nieuwe Stijl houdt zijn informatie zo actueel mogelijk.